Jeofizik Hizmetler
Jeofizik etütler, yer altının görüntülenmesi, yer dinamik parametrelerinin tayini, zemindeki yapılaşmayı olumsuz etkileyebilecek
boşluk, fay vb. süreksizliklerin olup olmadığının belirlenmesi, depremsellik katsayısının tayıni ve fay hatlarının belirlenmesinde
kullanılmaktadır. Firmamızca uygulaması gerçekleştirilen yöntemler aşağıda yer almaktadır:
 • Jeoradar (GPR)
 • Rezistivite (ERT - DES)
 • Sismik Ölçümler (MASW, Kırılma, Yansıma)
 • Mikrotremör (İvme, Hız)
 • Depremsellik ve Sismotektonik
 • Yeraltı Suyu Araştırmaları
 • Mikrobölgelendirme ve Risk Analizi
 • Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi ve Haritalanması
 •  

   

   

                                                              Copyright © 2014 YÜKSEK İNŞAAT Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.